Kako se soočiti z inšpektorjem za delo

Inšpektor za delo vas lahko obišče kadarkoli. Ste na njegov obisk pripravljeni? Delovna inšpekcija se ne odziva zgolj na prijave, pač pa podjetja tudi po naključnem ključu obiskuje in preverja. Glede na obseg nadzora so tako možni redni, izredni in kontrolni pregledi.

Inšpektor za delo izvaja nadzor na področju varstva pri delu in na področju delovnopravne zakonodaje. Pri nadzoru delovnih razmerij lahko inšpektor preveri vašo interno dokumentacijo, pogodbe o zaposlitvi, potrjene prijave zaposlenih, plačilne liste in potrdila o plačilih ter druge listine, relevantne za nadzor. Poleg tega nad vašim poslovanjem bdijo tudi finančni inšpektorji in inšpektorji za preprečevanje pranja denarja, ki imajo po Zakonu dovoljenje za vpogled v dokumentacijo poslovanja, ki je bistvena za odkrivanje nepravilnosti.

Inšpektor ni dolžen delodajalca predhodno obvestiti o obisku. Ogleda si lahko tako delovne prostore, kakor tudi delovišča, naprave, delovna sredstva in varovalno opremo v vseh prostorih, v katerih se opravlja dejavnost, ne glede na delovni čas. V sklopu svojih pooblastil lahko tudi zasliši priče, pridobi podatke oseb iz različnih evidenc in zbirk podatkov, odvzame brezplačne vzorce blaga, materiala, opreme, fotografira, snema ter nenazadnje tudi zaseže predmete in dokumente, z namenom zavarovanja dokazov. Po podatkih inšpektorata za delo so najpogostejše kršitve predvsem na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, glede sklepanja pogodb, vodenja evidenc in delovnega časa ter zaposlovanja na črno.

Delodajalec je v odnosu do delovnega inšpektorata v podrejenem položaju, saj je breme dokazovanja na njem. V primeru, da inšpektor najde nepravilnost, lahko poda naslednje ukrepe.

  • Odredi rok za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti.
  • Izvede postopek, skladno z Zakonom o prekrških.
  • Poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje.
  • Predlaga drugemu organu sprejem ukrepov.

V najboljšem primeru vas torej čaka precej dela in vloženega časa ter denarja za odpravo napak, v najslabšem primeru pa globa oziroma celo kazenska ovadba. Globe po ZVZD-1 znašajo od 2.000 do 40.000 evrov za delodajalca in od 500 do 4.000 evrov za odgovorno osebo delodajalca, ki je storila prekršek.

Tudi če mislite, da v tem trenutku niste pripravljeni na obisk inšpektorja za delo, še vedno ni prepozno. Bolje je ukrepati preventivno, kakor upati, da inšpektor ne bo našel nepravilnosti. Kot zunanja kadrovska služba bomo poskrbeli, da boste imeli brezhibno urejene zakonsko obvezne interne akte podjetja in boste mirno dočakali delovnega inšpektorja. Za urejenost pred inšpekcijo za delo tako revidiramo:

  • vsebine dokumentov osebnih map zaposlenih,
  • pogodbena razmerja po ZDR-1,
  • interne akte, ki so obvezni po ZDR-1
  • plačna razmerja po ZDR-1 in KP dejavnosti.

Poleg tega vam bomo pomagali enostavno in jasno vpeljati ukrepe za preprečevanje kršitev in vam svetovali, na kaj morate biti posebej pozorni, kako se ob obisku odzvati in katerih napak si ne smete privoščiti. Najboljša priprava na obisk inšpektorja za delo je namreč dobro poznavanje in čim bolj dosledno spoštovanje delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, kakor svetuje glavna inšpektorica RS za delo, Nataša Trček.

VPRAŠAJTE ZA NASVET

Priporočeni nasveti

Začnite vpisovati in pritisnite Enter za iskanje

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem ali dilemo.

Vprašaj za nasvet Vprašaj za nasvet