Jasna vizija zaposlenih

 • Kako postaviti plan kadrov, ki bo v skladu s strategijo podjetja?
 • Celovite kadrovske rešitve, ki jih ima direktor na voljo.
 • Ali zaposliti kadrovika in kdaj?
 • Kakšna je odgovornost kadrovskega managementa?
 • Kako vpeljati vodje, da bodo v celoti odgovorni za izvajanje in uspeh kadrov (zaposlenih, napotenih, pogodbenih,…), ki jih vodijo?
 • Prednosti in slabosti zunanje kadrovske službe.
 • Kratkoročno (manj kot 1 leto) in dolgoročno načrtovanje (več kot 1 leto) karier zaposlenih v podjetju.
 • Načrtovanje karier ključnih kadrov, kako jih privabiti in kako obdržati?
 • Načrtovanje optimizacije zaposlenih.
 • Načrtovanje napredovanj zaposlenih.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan z vizijo in cilji kadrovanja v vašem podjetju.

Jasne rešitve za razvoj karier zaposlenih

 • Kako definirati zahteve vašega novega delovnega mesta?
 • Katere osebne značilnosti in kompetence so potrebne za vaše novo delovno mesto?
 • Kje in kako iskati nov kader?
 • Kako prepoznati ključne zaposlene?
 • Kako izbrati primerne kandidate za razgovor med prispelimi prošnjami ali iz baze kadrov?
 • Učinkovit intervju z izbranimi kandidatkami in kandidati.
 • Katera vprašanja zastavljati, da boste učinkoviti pri izbiri na prvem razgovoru?
 • Testiranje kandidatov za novo delovno mesto.
 • Analiza rezultatov testa, komentarji, priporočila in predlog najprimernejšega kandidata.
 • Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za zaposlovanje in usposabljanje.
 • Enotna delovna dovoljenja za zaposlitev in delo tujih delavcev.
 • Program poskusnega dela.
 • Urejanje pogodb o zaposlitvi in kadrovskih dokumentov.
 • Kako uspešni so vaši zaposleni?
 • Letni razgovor in kako ga izvesti, da bodo zaposleni motivirani?
 • Napredovanje, nagrajevanje, bonitete in plača.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan razvojem kadrov v vašem podjetju.

Jasni kadrovski postopki, pravila in delovni čas

 • Pravilnik o delovnih razmerjih,
 • Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih,
 • Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih (tudi komercialistov),
 • Pravilniki povezani z delovno-pravnimi zadevami (poslovna skrivnost, varovanje osebnih podatkov, delovni čas, nepredovanje),
 • Poslovne pogodbe o sodelovanju za s.p.,
 • Pogodbe o delu oz. podjemne  pogodbe,
 • Pogodbe o občasnem in začasnem delu upokojencev.
 • Evidence in postopki za merjenje delovnega časa.
 • Kako se soočiti z inšpektorjem za delo?
 • Analiza obstoječe sistematizacije in kako jo izboljšati?
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
 • Vrednotenje obstoječih in novih delovnih mest v skladu z oceno tveganja.
 • Kakšen je najbolj primeren sistem nagrajevanja za vaše podjetje?
 • Revizija  obstoječega sistema nagrajevanja.
 • Vzpostavitev individualnega nagrajevanja delovne uspešnosti v pogodbi o zaposlitvi.
 • Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za zaposlovanje in usposabljanje.
 • Enotna delovna dovoljenja za zaposlitev in delo tujih delavcev.
 • Program poskusnega dela.
 • Urejanje pogodb o zaposlitvi in kadrovskih dokumentov.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan s delovnimi postopki, pravili in delovnim časom v vašem podjetju.

Jasni odnosi med zaposlenimi

 • Kako pohvaliti in nagraditi zaposlenega za dosežke v podjetju.
 • Pomoč pri urejanju nasledstev pri družinskih podjetjih
 • Kdaj uvesti disciplinski postopek zaradi kršitev ob izdajanju poslovnih skrivnosti, zlorabi bolniških dopustov, alkoholiziranosti na delovnem mestu in uporabo prepovedanih drog.
 • Kako pravilno izvesti postopek odpuščanja?

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na problem povezan z odnosi med vašimi zaposlenimi v podjetju.

Jasno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

 • Pomoč pri izbiri ustreznih usposabljanj za vodstvo in ključne kadre.
 • Pomoč pri izbiri ustreznih specializiranih izobraževanjih.
 • Vključevanje mlajših generacij v delovanje podjetja (Y generacija).
 • Pomoč pri uvajanju mentorstva pri kadrovanju in vodenju podjetja.
 • Medgeneracijsko usklajevanje 4 generacij zaposlenih v podjetju.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan z izobraževanji in usposabljanji v vašem podjetju.

Jasna dokumentacija, ki izpolnjuje predpisane zahteve za mikro in mala podjetja

 • Koristen pripomoček za podjetja do 10 zaposlenih.
 • Vzorci obveznih in priporočljivih delovno-pravnih internih aktov, dokumentov in evidenc.
 • Poenostavljeno delo na kadrovskem področju.
 • Skladno s Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije.
 • Mali paket (mesečni pavšal za podjetja z 1–4 zaposlenimi).
 • Srednji paket (mesečni pavšal za podjetja z 5–8 zaposlenimi).
 • Večji paket (mesečni pavšal za podjetja z 9–12 zaposlenimi).

* Člani GZS-Podjetniško trgovske zbornice imajo popust na enoletne pakete.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan z izobraževanji in usposabljanji v vašem podjetju.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem ali dilemo.

Vprašaj za nasvet Vprašaj za nasvet