Jasna vizija zaposlenih

 • Kako postaviti plan kadrov, ki bo v skladu s strategijo podjetja?
 • Celovite kadrovske rešitve, ki jih ima direktor na voljo.
 • Ali zaposliti kadrovika in kdaj?
 • Kakšna je odgovornost kadrovskega managementa?
 • Kako vpeljati vodje, da bodo v celoti odgovorni za izvajanje in uspeh kadrov (zaposlenih, napotenih, pogodbenih,…), ki jih vodijo?
 • Prednosti in slabosti zunanje kadrovske službe.
 • Kratkoročno (manj kot 1 leto) in dolgoročno načrtovanje (več kot 1 leto) karier zaposlenih v podjetju.
 • Načrtovanje karier ključnih kadrov, kako jih privabiti in kako obdržati?
 • Načrtovanje optimizacije zaposlenih.
 • Načrtovanje napredovanj zaposlenih.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan z vizijo in cilji kadrovanja v vašem podjetju.

Jasne rešitve za razvoj karier zaposlenih

 • Kako definirati zahteve vašega novega delovnega mesta?
 • Katere osebne značilnosti in kompetence so potrebne za vaše novo delovno mesto?
 • Kje in kako iskati nov kader?
 • Kako prepoznati ključne zaposlene?
 • Kako izbrati primerne kandidate za razgovor med prispelimi prošnjami ali iz baze kadrov?
 • Učinkovit intervju z izbranimi kandidatkami in kandidati.
 • Katera vprašanja zastavljati, da boste učinkoviti pri izbiri na prvem razgovoru?
 • Testiranje kandidatov za novo delovno mesto.
 • Analiza rezultatov testa, komentarji, priporočila in predlog najprimernejšega kandidata.
 • Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za zaposlovanje in usposabljanje.
 • Enotna delovna dovoljenja za zaposlitev in delo tujih delavcev.
 • Program poskusnega dela.
 • Urejanje pogodb o zaposlitvi in kadrovskih dokumentov.
 • Kako uspešni so vaši zaposleni?
 • Letni razgovor in kako ga izvesti, da bodo zaposleni motivirani?
 • Napredovanje, nagrajevanje, bonitete in plača.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan razvojem kadrov v vašem podjetju.

Jasni kadrovski postopki, pravila in delovni čas

 • Pravilnik o delovnih razmerjih,
 • Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih,
 • Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih (tudi komercialistov),
 • Pravilniki povezani z delovno-pravnimi zadevami (poslovna skrivnost, varovanje osebnih podatkov, delovni čas, nepredovanje),
 • Poslovne pogodbe o sodelovanju za s.p.,
 • Pogodbe o delu oz. podjemne  pogodbe,
 • Pogodbe o občasnem in začasnem delu upokojencev.
 • Evidence in postopki za merjenje delovnega časa.
 • Kako se soočiti z inšpektorjem za delo?
 • Analiza obstoječe sistematizacije in kako jo izboljšati?
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
 • Vrednotenje obstoječih in novih delovnih mest v skladu z oceno tveganja.
 • Kakšen je najbolj primeren sistem nagrajevanja za vaše podjetje?
 • Revizija  obstoječega sistema nagrajevanja.
 • Vzpostavitev individualnega nagrajevanja delovne uspešnosti v pogodbi o zaposlitvi.
 • Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za zaposlovanje in usposabljanje.
 • Enotna delovna dovoljenja za zaposlitev in delo tujih delavcev.
 • Program poskusnega dela.
 • Urejanje pogodb o zaposlitvi in kadrovskih dokumentov.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan s delovnimi postopki, pravili in delovnim časom v vašem podjetju.

Jasni odnosi med zaposlenimi

 • Kako pohvaliti in nagraditi zaposlenega za dosežke v podjetju.
 • Pomoč pri urejanju nasledstev pri družinskih podjetjih
 • Kdaj uvesti disciplinski postopek zaradi kršitev ob izdajanju poslovnih skrivnosti, zlorabi bolniških dopustov, alkoholiziranosti na delovnem mestu in uporabo prepovedanih drog.
 • Kako pravilno izvesti postopek odpuščanja?

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na problem povezan z odnosi med vašimi zaposlenimi v podjetju.

Jasno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

 • Pomoč pri izbiri ustreznih usposabljanj za vodstvo in ključne kadre.
 • Pomoč pri izbiri ustreznih specializiranih izobraževanjih.
 • Vključevanje mlajših generacij v delovanje podjetja (Y generacija).
 • Pomoč pri uvajanju mentorstva pri kadrovanju in vodenju podjetja.
 • Medgeneracijsko usklajevanje 4 generacij zaposlenih v podjetju.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan z izobraževanji in usposabljanji v vašem podjetju.

Jasna dokumentacija, ki izpolnjuje predpisane zahteve za mikro in mala podjetja

 • Koristen pripomoček za podjetja do 10 zaposlenih.
 • Vzorci obveznih in priporočljivih delovno-pravnih internih aktov, dokumentov in evidenc.
 • Poenostavljeno delo na kadrovskem področju.
 • Skladno s Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije.
 • Mali paket (mesečni pavšal za podjetja z 1–4 zaposlenimi).
 • Srednji paket (mesečni pavšal za podjetja z 5–8 zaposlenimi).
 • Večji paket (mesečni pavšal za podjetja z 9–12 zaposlenimi).

* Člani GZS-Podjetniško trgovske zbornice imajo popust na enoletne pakete.

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem povezan z izobraževanji in usposabljanji v vašem podjetju.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Začnite vpisovati in pritisnite Enter za iskanje

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem ali dilemo.

Vprašaj za nasvet Vprašaj za nasvet