Zakaj in kdaj zaposliti kadrovika

Vloga kadrovika je v vsakem podjetju ključnega pomena. Ne samo, da je njegova naloga izbira ustreznega kadra za podjetje, pač pa skrbi tudi za spremljanje zaposlenih v času delovnega razmerja in v primerih odhoda iz podjetje poskrbi, da je le-ta izveden zakonsko ustrezno. Vsa rastoča podjetja se v določeni točki srečajo z dejstvom, da je potrebno zaposliti nov kader. Pri tem pa se pojavi vprašanje, ali med njimi zaposliti tudi kadrovika.

Če je podjetje majhno, običajno funkcijo kadrovika opravlja kar sam direktor. To ima seveda svoje prednosti, a tudi slabosti. Vsak, ki je primeren za direktorja, ni nujno, da je primeren tudi za kadrovika, saj so na teh dveh delovnih mestih potrebne različne kompetence. V takšnem primeru lahko na pomoč priskoči zunanja kadrovska služba. S tem, ko zunanji kadrovik prevzame področje človeških virov, omogoči direktorju, da se posveti izključno svoji nalogi – uspešnemu poslovanju in rasti podjetja.

Kako vam torej lahko pomaga zunanja kadrovska služba? Tako, da v vašem imenu izpeljemo kadrovske postopke, kakor so objava delovnega mesta, izbira kandidatov, selekcijski razgovori, testiranje na osnovi vodenega razgovora in pisno, nato sposobnosti in osebnostne lastnosti kandidatov primerjamo z delovnim mestom in na koncu tudi pripravimo pogodbe o zaposlitvi. Če potrebujete specifičen nov kader, ga lahko najdemo za vas med drugim iz baze iskalcev zaposlitve, saj tesno sodelujemo tudi z zaposlitvenimi agencijami. Seveda, za majhna podjetja uredimo tudi vso kadrovsko dokumentacijo, z večjimi podjetji pa sodelujemo bolj v smislu koordinatorja in svetovanja, da se izpelje večji projekt.

V nekaterih podjetjih morda niti ni potrebe po novih kadrih, le ustrezno je potrebno razporediti obstoječe. Tudi tu vam lahko zunanji kadrovik svetuje, kako postaviti prave ljudi na prava delovna mesta. Na novo organiziramo vse zaposlene in delovne procese tako, da določimo vsebine in ovrednotimo delovna mesta, določimo zadolžitve tistih, ki jih bodo opravljali, poskrbimo za usposabljanje vodij in pripravimo predloge novih pogodb, vključno z vzpostavitvijo plačnega sistema. Tako poskrbimo ne le, da bo podjetje učinkovitejše delovalo, pač pa tudi, da bodo zaposleni bolj zadovoljni.

Kaj lahko še zunanja kadrovska služba doprinese k napredku v podjetju? Vedno se začne pri strategiji, ki je specifična za vsako podjetje. Naša naloga je, da najprej analiziramo obstoječe stanje, potem pa ugotovimo, kaj bi bilo najboljše narediti, v skladu z vašo strategijo. V nobenem podjetju ni dobrih in slabih stvari, ampak so samo optimalne, primerne v nekem določenem obdobju, ko podjetje raste.

Dokler je podjetje še manjše in nujno ne potrebuje lastnega kadrovika, je cenovno precej ugodnejše, da najame zunanjo kadrovsko službo, v primeru, da se podjetje veča, pa je že potrebno nekoga zaposlit. Tudi tu je zunanji kadrovik v veliko pomoč, saj lahko svetuje, koga postaviti na to delovno mesto in ga tudi usposobi za samostojno delo.

VPRAŠAJTE ZA NASVET

Priporočeni nasveti

Začnite vpisovati in pritisnite Enter za iskanje

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem ali dilemo.

Vprašaj za nasvet Vprašaj za nasvet