Kako zaposlovati in kdaj zaposliti tujce

Se tudi vaše podjetje srečuje s pomanjkanjem delovne sile? Morda nove zaposlene iščete že dlje časa po različnih kanali, vendar jih še vedno niste dobili toliko, kot bi jih potrebovali. Podjetja se ob rasti pogosto srečujejo z izzivi iskanja novega kadra, ki pa ni zmeraj hiter in enostaven proces. Objavljanje na zaposlitvenih portalih ni vedno najbolj učinkovit način obveščanja o prostem delovnem mestu, sploh če potrebujete večje število delavcev.

kdaj zaposliti tujce

Raziskave napovedujejo, da se bo v prvi polovici letošnjega leta odprlo približno 18.200 novih delovnih mest. Zaradi povečanega povpraševanja in premajhne ponudbe na trgu dela se boste morda tudi vi znašli v situaciji, ko bo potrebno poiskati nove zaposlene v tujini. Število tuje delovne sile v Sloveniji močno narašča. Konec lanskega septembra je bilo pri nas 86 tisoč delovno aktivnih tujcev, kar je za petino več kot v letu 2017. Največ jih prihaja iz BIH, Srbije in Kosova.

Kdo lahko zaposli tujce? Organizacija, ki aktivno posluje, ni v postopku likvidacije ali stečaja, pogoj pa je tudi, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb. Zaposlovanje tujcev podrobneje urejata Zakon o tujcih in ZZSDT, nekaj posebnosti pa se pojavlja pri zaposlovanju državljanov BiH. Postopek zaposlovanja tujcev in zahteve, ki jih mora delodajalec izpolniti, se razlikujejo glede na to, od kot prihaja delavec – torej, ali je delavec državljan EU, EGP oziroma Švice, ali pa prihaja iz držav izven EU (t. i. tretje države).

Državljani držav izven EU morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, medtem ko so državljani EU (vključno s Hrvaško) in EGP izenačeni s slovenskimi delavci, zanje je potrebna le sklenitev delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi in prijava v socialno zavarovanje. V primeru zaposlovanja sezonskega delavca v kmetijstvu ali državljana Bosne in Hercegovine pa je potrebno pridobiti tudi delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki je soglasje k enotnemu dovoljenju.

Postopek iskanja in zaposlovanje tujih delavcev ni tako enostaven, pri tem morate biti seznanjeni z aktualno zakonodajo, ki ureja postopke zaposlovanja tujcev in paziti morate tudi na nekatere davčne posebnosti. V primeru ugotovljenih nepravilnostih pri zaposlovanju, so predpisane visoke globe, tudi do 30.000 eurov. Zaradi tega je smiselno, da nalogo zaposlovanja tujcev zaupate strokovno usposobljeni zunanji kadrovski službi, ki tudi sodeluje z drugimi strokovnjaki (računovodskimi, davčnimi in pravnimi), agencijami in institucijami. Tako dobite celovito rešitev, ki bo zagotovo skladna s predpisi in zakonodajo.

Pred časom smo za večje slovensko prehrambeno podjetje prevzeli projekt, pri katerem smo se povezali s petimi agencijami, da so pomagali pri iskanju kadrov iz tujine. Poskrbeli smo, da so vsi novi delavci pridobili delovna dovoljenja in imeli tudi nastanitev. Vabljeni, da me kontaktirate, če tudi vi potrebujete informacije o izzivih, s katerimi se srečujete pri zaposlovanju tujcev in strokovno pomoč pri pravilnem vodenju postopka ter pripravi dokumentacije, vključno s pogodbami o zaposlitvi.

VPRAŠAJTE ZA NASVET

Priporočeni nasveti

Začnite vpisovati in pritisnite Enter za iskanje

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem ali dilemo.

Vprašaj za nasvet Vprašaj za nasvet