Kako določiti višino plače

Višina plače je še vedno eden izmed pomembnejših faktorjev, tako pri motivaciji obstoječih zaposlenih, kakor tudi pri pridobivanju novih kadrov. Plače zato predstavljajo enega izmed največjih izzivov v podjetjih. Kakšne plače naj ponudim svojim zaposlenim za opravljeno delo, kdaj si zaslužijo višjo plačo in kako določiti razmerja med plačami so samo nekatera vprašanja, s katerimi se soočajo delodajalci.

Pravilnik o plačah določa interne standarde podjetja in je del splošnih aktov delodajalca. Za delodajalca sicer ni obvezen, je pa koristen, sploh za srednje velika in večja podjetja, saj omogoča lažje izpolnjevanje obveznosti po predpisih o delovnih razmerjih in delodajalca varuje v primeru inšpekcijskega pregleda. Delodajalcu torej služi kot pripomoček na področju določanja osnovnih plač in mesečnega obračuna plače. Poleg tega je smiselno izdelati tudi Pravilnik o nagrajevanju, s katerim boste poskrbeli za dodatno motivacijo svojih (najboljših) delavcev.

Pri določanju višine plače so nekatere postavke vezane na zakonodajo, vendar imamo delodajalci še vedno dovolj svobode, da prilagodimo Pravilnik potrebam in željam v podjetju. Pri izplačilu plače mora delodajalec upoštevati minimalno plačo, ki za leto 2019 znaša 886,63 EUR bruto. Minimalna plača zajema osnovno plačo delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatke, ki pripadajo k plači (npr. na delovno dobo, posebne obremenitve, delo v manj ugodnem delovnem času). S Pravilnikom o plačah lahko urejamo tudi druge osebne prejemke, kakor so regres, plačila na podlagi podjemnih pogodb, odpravnine in jubilejne nagrade, in tudi povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz).

Kako vam torej lahko pomagamo določiti ustrezno plačo? Tako, da izdelamo sisteme, da boste delodajalci in delavci zadovoljni s plačo in rezultati svojega dela. Vsakemu podjetju se individualno posvetimo, pripravimo Pravilnike, prilagojene viziji in strategiji podjetja ter izdelamo sisteme, ki bodo delovali pri vas. Naše vodilo je ustvariti optimalne pogoje zaposlenih za učinkovito delo in s tem pomagati delodajalcem pri napredku podjetja

Pri določanju plačnih razmerij upoštevamo sledeče kriterije:

  • Zahtevnost del in nalog oziroma kompetenc, ki so potrebne za opravljanje določenega dela. Če le-to še ni določeno, naprej uredimo to področje.
  • Dodatno znanje, odgovornost in vodenje.
  • Ocena tveganja za psihični napor in poškodbe.
  • Delovne izkušnje.

Vabljeni, da nas kontaktirate, če želite imeti urejene plačne sisteme, ki bodo vašim zaposlenim dvigovali motivacijo za delo in bodo v skladu s finančnimi zmožnostmi podjetja.

Priporočeni nasveti

Začnite vpisovati in pritisnite Enter za iskanje

Vprašajte za nasvet, če ste naleteli na kadrovski problem ali dilemo.

Vprašaj za nasvet Vprašaj za nasvet